کامل ترین مومنان

کامل ترین مومنان

اهل ايمان از نظر ايمان با يكديگر مساوى و يكسان نيستند، گروهى ايمانشان ضعيف، و گروهى ايمانشان متوسط، و گروهى ايمانشان كامل، و از همه ى گروهها برتر، كسانى هستند كه ايمانشان اكمل است. اينان جمعيتى هستند كه از نظر اخلاق و منش، اخلاق و منشى نيكوتر و زيباتر دارند آنچه خوبان همه دارند به تنهايى دارند. اينان با آگاهى و معرفت نسبت به حسنات اخلاقى در مقام ظهور دادن نيكوترين و بهترين مراتب حسنات در وجود خود برآمدند و در اين زمينه در صفى بعد از صف پيامبران و امامان قرار گرفتند و در حقيقت ايمانشان را به ...

ادامه مطلب
در دسته: معارف اسلامی | نویسنده: مجید نقی زاده | نوشته شده در:یکشنبه 13 ژانویه 19 | بازدید: 504 بار