کمک به مردم زلزله زده خوی

کمک به مردم زلزله زده خوی

با تمام عمق فاجعه ای به نام زلزله، هستند مردمی که مقیاس سنجش آن ها ریشتر نیست؛ انسانیت است!دوستان همیشه همراه طرح قرآنی مهدوی تاصبح ظهور سرمای شدید بهمن ماه سال 1401 خبر از قهر زمین و وقوع زمین لرزه ای چند باره در خوی و روستاهای اطراف داد. زمینی که دهان باز کرد و خانه هایی که  بی مهری زمین و زمان را به خود دیدند. هستند چهره های مردمی و مورد اعتماد مردم که با جمع آوری اقلام مورد نیاز یا وجه نقد سعی در کمک رسانی به این مناطق را دارند. انتخاب این چهره ها از سوی مردم به عنوان نمایندگان خود نشان از اعتماد ...

ادامه مطلب
در دسته: معرفی طرح | نویسنده: مجید نقی زاده | نوشته شده در:چهارشنبه 1 فوریه 23 | بازدید: 309 بار