اعمال مشترک ماه رجب

اعمال مشترک ماه رجب

در اعمال مشتركه ماه رجب . بدانكه رجب ماه بزرگ خدا است و از ماههاى حرام است كه در جاهليت محترم بوده و در اسلام نيز تعظيم و احترام او وارد شده و آنرا (اصب ) ميگويند، زيرا كه رحمت خدا در اينماه برامت حضرت رسول بسيار ريخته ميشود و ماه استغفار امت آنحضرت است وار براى روزه گرفتن در اينماه ، خصوص روز اول و وسط و آخر آن ، فضيلت بسيار وارد شده و اعمال مشتركه اين ماه كه متعلق بهمه ماه است و خصوصيتى بروز معين ندارد چندامر است : اول - در تمام ايام ماه ، خصوص روز اول ، بخواند: (( يامن يملك حوائج السائلين ، الخ ‌)) ...

ادامه مطلب
در دسته: ایام و ماهها | نویسنده: مجید نقی زاده | نوشته شده در:دوشنبه 19 مارس 18 | بازدید: 798 بار